Program pre stálych hostí - Shiraz

Program pre stálych hostí

Obnovený program pre stálych hostí nášho hotela

 

V budúcnosti Vám náš hotel, ako stálemu zákazníkovi poskytne zľavu 5% alebo 10%.

Zľava stáleho zákazníka vo výške 5% alebo 10% v predmetnom roku bude poskytnutá výlučne len osobe, oprávnenej na zľavu a to na základe počtu nocí, strávených v Mesés Shiraz Hoteli v predchádzajúcom roku.

V predmetnom roku bude zľava 5% poskytnutá v prípade, ak v predchádzajúcom roku bolo v našom hoteli strávených 10-14 nocí, zľava 10% platí v prípade aspoň 15 strávených nocí.

Každý rok v období od 1.- do 10. januára Vám v e-maile zašleme zľavovú kartu na meno, ak ste v predmetnom roku oprávnený/á na zľavu podľa vyššie uvedeného.

Zľavu môže využiť výlučne len na zľavu oprávnená osoba jedenkrát, v prípade rezervácie maximálne 3 izieb, predložením karty a počas roka kedykoľvek.

Zľava bude poskytnutá výlučne z potvrdenej brutto konečnej sumy, vzťahujúcej sa na ubytovanie s polpenziou.

Určená zľava platí v predmetnom roku od 1. januára do 31. decembra a každoročne bude prehodnotená, takže výška tejto zľavy bude znova stanovená. Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, v tom prípade je náš hotel oprávnený na odvolanie danej zľavy.

Program pre stáleho hosťa nie je zlúčiteľný s inou zľavou a platí výlučne len v prípade priamych rezervácií. Vyhradzujeme si právo na vykonanie zmien.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na minuloročnú pohotovosť bola výška zľavy v rámci karty stáleho hosťa platnej v roku 2022 stanovená až po rezerváciách v termíne od 1.7.2020 do 31.12.2021.

Od 1. januára 2022 nebude k dispozícii bývalá brožúra Keve-Teve.

 

S pozdravom:

Brigitta Mező
Vedúca hotela
Mesés Shiraz Hotel****Superior